Zapytania ofertowe


Informacje o wyborze ofert z dnia 26 stycznia 2017 r.


Sprostowanie omyłki
Pobierz postepowanie_ofera_aplikacja_email.zip
Pobierz postepowanie_oferta_wykrywanie_atakow.zip


Oferta z dnia 16 stycznia 2017 r.


Do pobrania:

logo-adobe-pdf.jpg zapytanie_ofertowe_16012017.pdf


Oferta z dnia 13 stycznia 2017 r.


Do pobrania:

logo-adobe-pdf.jpg zapytanie_ofertowe_13012017.pdf