IT-Manager

logo itmanager.png

Efektywne i nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem zaczyna się już na etapie infrastruktury informatycznej. Podczas gdy dla jednych inwestycja w systemowe zarządzanie zasobami informatycznymi wydaje się być kosztem nieprzesądzającym o sprawności działania służb IT, dla innych, bezpośrednia i dokładna wiedza o aktualnym stanie infrastruktury IT jest fundamentem zapewniającym stabilność, bezpieczeństwo i dynamiczny rozwój biznesu.

System IT Manager został zaprojektowany zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami międzynarodowymi. Kompetencje oraz doświadczenie zespołu inżynierów pracujących nad rozwojem systemu, pozwoliły na stworzenie rozwiązania pozbawionego ograniczeń w indywidualnym parametryzowaniu usług i funkcjonalności.

IT Manager odpowiada za:

 • systemowe zarządzanie zasobami IT zgodne ze standardami  ITIL,
 • centarlizację zasobów,
 • automatyzację procesów/pracy,
 • legalność i bezpieczeństwo biznesu,
 • bezpieczeństwo danych elektronicznych (w tym danych osobowych),
 • efektywną komunikację,
 • rzetelną, kompleksową analizę zasobów;
   

Wdrożenia systemu prowadzimy projektowo, w sposób kompleksowy ? począwszy od konsultacji, analizy potrzeb, po indywidulaną parametryzację, implementację oraz wsparcie powdrożeniowe.

Cztery moduły systemu:

Asset Management

 • inwentaryzacja sprzętu
 • audyt oprogramowania, zarządzania licencjami
 • inwentaryzacja procesów
 • zdalne zarządzanie stacjami

Helpdesk

 • rejestracja zgłoszeń serwisowych
 • zdalny dostęp do stacji roboczych
 • komunikacja z użytkownikami
 • zorganizowana obsługa użytkowników

 

Work Analyser

 • analiza aktywności aplikacji, www
 • optymalizacja wykorzystania oprogramowania

Data Security

 • nadzór i utrzymanie bezpieczeństwa danych
 • archiwizacja danych
 • nadzór nad napędami
 • nadzór i blokada www i aplikacji

 

Zasady licencjonowania

 • ITM Agent: ilość licencji zależna od liczby komputerów fizycznych;
 • ITM Agent Terminal: ilość licencji zależna od sumarycznej liczby licencji terminalowych, które agent będzie obsługiwać;
 • ITM Konsola: ilość licencji zależna od liczby administratorów oraz inżynierów helpdesk, niezależnie korzystających z systemu.

  

Termin licencji

Licencja na system IT Manager jest bezterminowa.

 

Wymagania licencjonowania

Razem z licencjami klient otrzymuje roczny support, w tym m.in: 

 • dedykowanego opiekuna serwisowego,
 • dostęp do nowych wersji systemu,
 • dostęp do systemu rejestracji zgłoszeń;

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI

System operacyjny

 • ITM Agent - Od Windows XP do Windows 8.1
 • ITM Konsola - Od Windows XP do Windows 8.1
 • Serwer Aplikacji - Windows Server 2003-2012
 • Helpdesk - Windows Server 2003-2012, Linux
 • Baza Danych - Microsoft SQL Server 2005-2012 - w przypadku instalacji do 500 Agentów wystarcza darmowa wersja Express

Zalecana konfiguracja

 • ITM Agent - RAM: 256, HDD: 50 MB, CPU: 1 GHz
 • ITM Konsola - RAM: 512MB, HDD: 250MB, CPU: 1.5 GHz
 • Serwer Aplikacji - RAM: 2GB, HDD: 4GB, CPU: 2 GHz
 • Helpdesk - RAM: 2GB, HDD: 4GB, CPU: 2 GHz

Linki do prezentacji online na youtube.com

 1. http://www.youtube.com/watch?v=UwWaYgM3W04 ? budowa i schemat działania systemu IT Manager
 2. http://www.youtube.com/watch?v=IK-12hbL2V8 - strefa Asset Management 
 3. http://www.youtube.com/watch?v=xgQLVggjFr4 - strefa Help Desk
 4. http://www.youtube.com/watch?v=N1CQvOrCyFc  - strefa Work Analyser 
 5. http://www.youtube.com/watch?v=R4kABA3H55Y - strefa Data Security