Asigra

asigra-logo.jpg

Backup bez agentów, ochrona danych, backup dla środowisk cloud

Asigra jest wiodącym dostawcą oprogramowania do tworzenia rozproszonych kopii zapasowych od 25 lat, dostarczając swoim klientom pierwsze oprogramowanie dzielonej między kilku użytkowników chmury publicznej już w 1986 roku. Od tamtego czasu firma Asigra zapisała się wielokrotnie, jako pionier wprowadzający w życie nowe rewolucyjne rozwiązania - w 1993 roku jako pierwsza firma na rynku zapewniła zawsze dostępną usługę przyrostowej kopii zapasowej w chmurze publicznej, oraz lokalną i globalną deduplikację z dodatkową kompresją; w roku 1995 pierwsza zapewniła chmurę publiczną z architekturą systemu zorientowaną na usługi, kodowanie danych podczas pracy oraz szyfrowanie magazynowanych danych; w 2003 roku pierwsza zapewniła automatyczną naprawę uszkodzonych danych gwarantującą odzyskanie danych; w 2006 roku pierwsza przedstawiła prywatną i publiczną ciągłą ochronę danych bez użycia agentów, zabezpieczanie danych/przywracanie/ciągłą ochronę VMware bez użycia agentów, oraz kompleksowe zarządzanie i archiwizacja danych; w 2007 roku zapewniła na platformach 64-bitowych ochronę danych/odzyskiwanie/ochronę ciągłą bez wykorzystania agentów; jako pierwsza oferuje też integrację chmur prywatnej i publicznej, rozproszenie kopii zapasowych na żądanie, certyfikat FIPS 140-2, oraz automatyczny system migracji danych.

Hybrid Cloud Backup/Restore firmy Asigra spełnia a nawet przewyższa wszystkie wymagania rynku.

Skuteczne tworzenie kopii zapasowych / odzyskiwanie danych bez wykorzystania agentów

Asigra opracowała nowoczesną technologię tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych bez pomocy agentów.

Wsparcie dla serwerów wirtualnych, systemów operacyjnych, uporządkowanych danych aplikacji (baz danych, ERP, i e-mail)

Hybrid Cloud Backup/Restore firmy Asigra posiada, jako jeden z niewielu na rynku, imponującą listę obsługiwanych systemów operacyjnych i aplikacji ze strukturyzowanymi danymi. Znajdują się na niej m.in.: Windows (2000, 2003, 2008), Linux, AIX, Solaris (x86 i SPARC), HP UX, Tru64 UNIX, BSD, Mac OSX, System I, NetWare, VMware ESX 3/3.5/3i, VMware vSphere4, Virtual Iron, XenServer, Parallels, Hyper-V, SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Exchange, Notes, GroupWise, SAP i wiele innych.

Technologie redukcji objętości danych wraz z kopiami przyrostowymi, lokalną i globalną de-duplikacją oraz kompresją

Asigra opracowała redukcję danych dla tworzenia kopii zapasowych. Hybrid Cloud Backup/Restore firmy Asigra przechwytuje nawet najmniejszą ilość danych, zawsze w aktualnej wersji przyrostowej; potem deduplikuje lokalnie, kompresuje, transmituje wszystkie dostępne dane do chmurowego magazynu kopii zapasowej, ostatecznie deduplikuje globalnie z wszystkich możliwych źródeł nim wszystkie dane zostaną zapisane na dysku.

Sprawdzanie danych podczas przywracania z automatycznym naprawianiem ?złych? danych

Testy oprogramowania Asigra sprawdzają kopiowane dane pod względem stopnia odzyskiwania danych podczas pierwszego magazynowania. Jeżeli wykryją uszkodzone dane, są one kopiowane powtórnie i znowu testowane. Asigra, jako jedyna firma na rynku obecnie oferuje oprogramowanie z taką usługą. Ocena możliwości odzyskiwania danych pozwala administratorowi odpowiedzialnemu za ochronę danych w prosty sposób przetestować odtwarzalność jakiegokolwiek zestawów danych, bez przerywania lub zakłócania pracy aplikacji roboczych. Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla danych w celu zapewnienia 100% ich odtwarzalności.

Przywracanie danych inicjowane przez użytkownika w prosty sposób przez Internet

Asigra pozwala użytkownikom na samodzielne odzyskiwanie własnych danych. Jest to podstawa dla środowisk równoległej obsługi użytkowników.

Szyfrowanie transmisji, magazynowanie zaszyfrowanych danych z prostym systemem zarządzania kluczami dostępu

Po skopiowaniu, de-duplikacji i kompresji danych, Asigra szyfruje dane kluczem 256 bitowym, który posiada certyfikat bezpieczeństwa FIPS 140-2 wydany przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych. Zarządza również kluczami dostępu użytkowników.

Równoległa obsługa użytkowników

Oprogramowanie Hybrid Cloud Backup/Restore firmy Asigra miało przez 25 lat wielu użytkowników. System ten został zaprojektowany dla wielu równoległych klientów (nieważne czy użytkownikami są wewnętrzne działy firmy czy klienci zewnętrzni). Żaden z użytkowników nie może uzyskać dostępu, ani odzyskać danych innego z użytkowników. Jest to po prostu NIEMOŻLIWE. Natomiast system bilingowy i ściąganie należności został wbudowany w system zarządzania.

Elastyczne opcje tworzenia kopii i odzyskiwania danych, co do czasu i szczegółowości ochrony danych

Oprogramowanie Hybrid Cloud Backup/Restore firmy Asigra oferuje pełny zasięg ochrony danych od najlepszego poziomu ochrony ciągłej do tworzenia kopii za pomocą harmonogramu. Wszystko to może zostać skonfigurowane na poziomie serwera i aplikacji. Ciągła ochrona danych została zaprojektowana dla centrów danych jak i dla oddziałów firm i nie wymaga dodatkowych licencji a dla oddziałów firmy zostanie zapewniony taki poziom ochrony, na jaki pozwoli przepustowość łącza.

Odzyskiwanie danych odbywa się za jednym podejściem, nie w wielu krokach. Wielkość odzyskiwanych danych zależy w całości od użytkownika. Można przywracać dane od pojedynczego pliku, tablicy, wiadomości, skrzynki pocztowej do całych aplikacji czy bazy danych. W przypadku awarii, Asigra , jako oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej/przywracania danych w chmurze publicznej, prześle Klientowi cały zestaw dysków do pełnego odtworzenia danych.

Automatyczne przenoszenie chronionych danych w zależności od ich wieku/wartości do odpowiedniego działu magazynu danych

Hybrid Cloud Backup automatycznie przenosi dane w oparciu o określoną przez użytkownika wartość czasu (wiek) z on-linowego systemu tworzenia kopii/przywracania, do tańszego systemu typu ?nearline? (odzyskiwanie danych odbywa się w 2 krokach), lub do jeszcze tańszego systemu ?offline?. Każdy etap procesu jest zautomatyzowany jak również zmniejsza koszty licencji przechowywania danych on-line.

Skalowalna architektura systemu

Jednym z podstawowych założeń przetwarzania i magazynowania danych w chmurze jest to, że bezproblemowo można skalować każdą część systemu. Hybrid Cloud Backup/Restore jest wierny tym założeniom. Nie ma znaczenia czy mówimy tu o gromadzeniu danych w postaci wielu serwerów kopii zapasowej (nazywanych DS-Client), dzielącymi między siebie obciążenie zgodnie z politykami; czy o magazynach danych (nazywanymi DS-Systems), które wykorzystując technologie GRID zapewniają wysoce skalowalne repozytoria danych.

Do pobrania:

logo-adobe-pdf.jpg Ulotka