Avamar

EMC_Image_C_1310582787619_header-image-avamar.png

Nowa generacja rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych z funkcją deduplikacji danych źródłowych.

 

 • deduplikacja danych u źródła przed przesłaniem ich przez sieć;
 • szyfrowanie nieaktywnych i przesyłanych danych;
 • szybkie i wydajne tworzenie kopii zapasowych w biurach zdalnych, sieciach LAN
  i środowiskach VMware;
 • niezawodne odtwarzanie danych;
 • ograniczenie wykorzystywanej przepustowości nawet 500-krotnie;
 • scentralizowane, intuicyjne zarządzanie za pośrednictwem interfejsu WWW;
 • ograniczenie całkowitej objętości kopii zapasowych nawet 50-krotnie;
 • szybkie, jednoetapowe odtwarzanie danych bez konieczności przywracania całościowych
  i przyrostowych kopii zapasowych;
 • tworzenie kopii zapasowych danych oprogramowaniaVMware: systemygoście, ESX Console, VMware Consolidated Backups (VCB);
 • elastyczne opcje wdrażania: wyłącznie agenci oprogramowania Avamar, EMC Avamar Data Store i EMC Avamar Virtual Edition for VMware.

 

Przełomowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych. Wykładniczy wzrost ilości danych, potrzeba zapewnienia zgodności
z przepisami, wymagające umowy o poziom usług oraz coraz krótszy czas dostępny na tworzenie kopii zapasowych zmuszają działy informatyczne przedsiębiorstw do zmiany podejścia do ochrony danych. Z uwagi na fakt, że nawet 60% wszystkich danych korporacyjnych jest przechowywane
w biurach zdalnych, wyzwanie jest tym bardziej ambitne.

 

Rozwiązania EMC? Avamar? pozwalają sprostać problemom związanym z tradycyjnymi metodami tworzenia kopii zapasowych oraz umożliwiają szybkie i niezawodne tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych
w biurach zdalnych, środowiskach VMware ? i sieciach LAN w centrach przetwarzania danych.

W omawianym rozwiązaniu zastosowano opatentowaną technologię globalnej deduplikacji danych, która umożliwia identyfikowanie nadmiarowych segmentów danych u źródła. Dzięki temu kopie zapasowe można tworzyć nawet 500-krotnie szybciej, a następnie przesłać je przez sieć i zapisać na dysku. Pozwala to na lepsze wykorzystanie dostępnej przepustowości sieci WAN i zaszyfrowanie danych w celu ich lepszego zabezpieczenia.

 

Tradycyjne wyzwania w dziedzinie ochrony danych. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wydajność procesu tworzenia kopii zapasowych jest ilość danych, które muszą być chronione w czasie tego procesu. Tradycyjne rozwiązania są nieefektywne, ponieważ za ich pomocą tworzone są kopie zapasowe wszystkich danych, łącznie z duplikatami plików i segmentów mniejszych niż pliki, które są przechowywane na tysiącach serwerów, desktopów i laptopów
w oddziałach na całym świecie. W połączeniu z tradycyjnymi harmonogramami tworzenia codziennych przyrostowych i cotygodniowych pełnych kopii zapasowych wpływ zduplikowanych danych na działalność jest ogromny.

 

Często zdarza się, że przedsiębiorstwa przenoszą co tydzień nawet 200% najważniejszych danych. W związku z tym szybkie tworzenie kopii zapasowych może być bardzo trudne z uwagi na ogromną ilość danych, które muszą zostać przesłane za pośrednictwem przeciążonych sieci, serwerów
i infrastruktury. Taki niekorzystny wpływ jest szczególnie istotny w przypadku biur zdalnych
i środowisk zwirtualizowanych. W biurach zdalnych ograniczona przepustowość sieci praktycznie uniemożliwia scentralizowane, zautomatyzowane tworzenie kopi i zapasowych przez sieć WAN.
W związku z tym firmy polegają na pracownikach, którzy nie są specjalistami w tej dziedzinie, podatnych na awarie rozwiązaniach taśmowych oraz na doraźnych procesach manualnych, co często skutkuje niewystarczającą ochroną danych. W środowiskach zwirtualizowanych każda maszyna wirtualna wymaga oddzielnej operacji tworzenia kopii zapasowej często w tych samych lub nakładających się okresach. Ponadto konieczne jest tu uwzględnianie nadmiarowych danych
z systemów operacyjnych, aplikacji i plików. Tworzenie kopii zapasowych w przypadku maszyn wirtualnych może więc często przekraczać wyznaczony czas i obciążać współużytkowane zasoby, przez co dane nie są chronione i powstają problemy z zarządzaniem takimi kopiami.

 

Z powodu tworzenia kopii zapasowych zduplikowanych danych tradycyjne rozwiązania przyczyniają się również do wzrostu kosztów wynikającego z konieczności zapewnienia odpowiedniej pojemności pamięci masowej. Sytuację pogarsza wymagana przez zasady archiwizacji i przepisy prawa konieczność przechowywania danych przez wiele miesięcy lub lat. Ponadto tradycyjny sposób tworzenia kopii zapasowych często wymaga przesyłania fizycznych nośników (także niezaszyfrowanych taśm) do innych lokalizacji, może zatem wiązać się z kradzieżą lub zagubieniem takich nośników.

 

Szybkie, wydajne i niezawodne tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych. Oprogramowanie EMC Avamar zapewnia wydajną i niezawodną ochronę danych dzięki zmniejszeniu objętości kopii zapasowych danych u źródła przed przesłaniem ich przez sieć i zapisaniem na dysku.
W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań identyfikuje nadmiarowe segmenty danych w plikach na wielu serwerach, desktopach i notebookach w biurach na całym świecie. Opatentowana technologia globalnej deduplikacji danych pozwala na globalne przechowywanie tylko jednej kopii segmentów danych z kopii zapasowych. Ogranicza to nawet 500-krotnie ilość danych, które
są codziennie przenoszone i zapisywane, dzięki czemu można codziennie tworzyć pełne kopie zapasowe za pośrednictwem sieci LAN lub WAN w celu ochrony najważniejszych danych w biurach zdalnych. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań oprogramowanie EMC Avamar umożliwia codzienne tworzenie pełnych kopii zapasowych danych, które można następnie szybko odtwarzać
w ramach jednego etapu. Eliminuje to problemy związane z odtwarzaniem pełnych i przyrostowych kopii zapasowych w celu osiągnięcia docelowego punktu przywracania. Ponadto opisywane oprogramowanie codziennie sprawdza, czy nadal możliwe jest odtworzenie wszelkich danych z kopii zapasowych. Dla bezpieczeństwa dane w kopiach zapasowych są szyfrowane podczas przesyłania przez sieć i w miejscu składowania. Ponadto dzięki funkcjom scentralizowanego zarządzania przez Internet oraz bezpośredniemu widoku pulpitu można łatwo chronić z jednego miejsca i przy wykorzystaniu dostępnej przepustowości dane z setek biur na całym świecie.

 

Elastyczne rozwiązania dla biur zdalnych. W przypadku mniejszych biur agenci mogą być wdrażani w systemach, które mają być chronione, bez konieczności instalowania w takich biurach dodatkowego sprzętu. Umożliwia to szybkie tworzenie kopii zapasowych za pośrednictwem sieci WAN bezpośrednio na serwerze Avamar w centrum przetwarzania danych. W celu ochrony większych biur zdalnych można tworzyć kopie zapasowe na lokalnym serwerze Avamar Data Store lub serwerze z certyfikatem EMC, a następnie replikować je na innym serwerze Avamar Data Store lub serwerze z certyfikatem Avamar znajdującym się w centrum przetwarzania danych lub zdalnym ośrodku.

Do pobrania:

logo-adobe-pdf.jpgAvamar - Backup and Recovery, Data Deduplication - EMC

logo-adobe-pdf.jpgh2257-networker-ds

logo-adobe-pdf.jpgh2568-emc-avamar-ds

logo-adobe-pdf.jpgh3979-networker-dedupe-ds

logo-adobe-pdf.jpgh3980-vmware-backup-networker-ds

logo-adobe-pdf.jpg h7035-brs-product-overview-ds