Usługi

USŁUGA WYMIANY URZĄDZENIA:

Usługa wymiany lub udostępnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy (AHB - Advanced Hardware Backup).

Gotowość serwisowa 24h przez 7 dni w tygodniu.

Zgłoszenia przyjmowane przez moduł internetowy i telefonicznie

Dostarczenie sprzętu zastępczego w następnym dniu roboczym od potwierdzenia zasadnego przyjęcia zgłoszenia serwisowego.

Po weryfikacji zgłoszenia (wywiad techniczny, przesłane logi urządzeń) następuje dostarczenie sprzętu zastępczego zgodnie z powyższymi wytycznymi.

 

BACKUP SYSTEM FORTINET

Usługę Backup System Fortinet polegająca na:

Aktualizacji oprogramowania zakupionego urządzenia firmy Fortinet w ramach zawartej umowy.

Zgrywaniu aktualnych ustawień do pliku, które w razie jakichkolwiek problemów pozwoli na odtworzenie danych kupującego.

Przechowywaniu przez okres trwania umowy dotychczasowych ustawień kupującego

W ramach umowy Kupujący zobowiązany jest do udostępnienia zdalnego urządzeń objętych usługą Backup System Fortinet.

W razie jakichkolwiek zmian ustawień przez Kupującego obligatoryjnie zobowiązuje się on do powiadomienia o zmianach Sprzedającego.

Sprzedający zobowiązany jest do nie rozpowszechniania informacji przekazanych przez Kupującego w ramach świadczonej usługi.